Giám đốc ,
Soo- hyeon

Chủ tịch Phòng khám Nha khoa MISO

Chuyên gia nha khoa được chứng nhận bởi Bộ Y tế và Phúc lợi

Xem Thêm

Giám đốc , Hyung- Seok Yang

Chủ tịch Cục Chỉnh lý

Chuyên gia nha khoa được chứng nhận bởi Bộ Y tế và Phúc lợi

Xem Thêm